Handvärmare

Smarta handvärmare av engångstyp.

Skaka påsen och en kemisk reaktion startar. Handvärmaren är därefter varm i ca 12 timmar (temp. mellan 51 och 69 grader).

Artikelnr: ST-38300